Latvijā gandrīz 500 kilometrus garā Baltijas jūras piekraste ar lielām un mazām ostām un Baltijas jūras reģionā garākajām smilšu pludmalēm ir būtiska valsts tēla komponente un nozīmīgs attīstības resurss, kas daudzu gadsimtu garumā ir pozitīvi ietekmējis Latvijas attīstību un starptautisko atpazīstamību. Piekrasti veido 17 vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas, no kurām četras ir republikas pilsētas:

Nozīmīgākie investīciju projekti piekrastes publiskajā infrastruktūrā 2011.-2017.gadā, kas sekmē piekrastes dabas un kultūras mantojuma attīstību.