12.12.2017

2017. gada 12.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība (LPPA) un Jūrmalas dome organizēja apvienoto LPPA un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi par Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-2017. gadam īstenošanu, jūras plānojuma izstrādi, finansējumu piesaisti piekrastes attīstībai un turpmāk veicamajiem darbiem.

Sanāksmes pirmajā daļā LPPA informēja par Piekrastes pašvaldību apvienības paveikto piekrastes attīstībā un tika ievēlēts jauns LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs. Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācijas direktors J. Rudzītis informēja par pieejamo finansējumu publisko ūdeņu pārvaldībai. Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” pārstāvis J. Smaļinskis informēja par kājāmgājēju maršruta gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā projektu.

Sanāksmes otrajā daļā VARAM pārstāvji informēji par aktualitātēm jūras plānošanā, par projekta “Land-Sea-Act” gatavošanu un Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēm 2011. 2017. gadam īstenošanu un novērtēšanu. Diskusijā tika pārrunāti turpmāk veicamie darbi.

 

Prezentācijas:

1. LVAF (J. Rudzīša) prezentācija par publisko ūdeņu apsaimniekošanai pieejamo atbalstu

2. “Lauku ceļotājs” (J. Smaļinska) prezentācija

3. VARAM (I.Urtānes) prezentācija par Jūras plānojuma izstrādi

4. VARAM (D. Grantas) prezentācija par Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēm

 

Sanāksme līdzfinansēta no Interreg Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas projektu sagatavošanas (Seed Money) projekta #S019 Land-Sea-Act, Latvijas Pašvaldību savienības un Jūrmalas pilsētas domes līdzekļiem.

 

Attēls