28.03.2014

 

2014.gada 28.marts Vecumnieki

Laiks

Tēma

Vārds, uzvārds

Iestāde

Reģistrēšanās 10:00

PAŠVALDĪBU E-PAKALPOJUMI

10:30

Atklāšana / ievadvārdi

Arnis Daugulis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

10:40-11:10

Publisko pakalpojumu reforma

(Prezentācija)

Maija Anspoka VARAM Vienas pieturas aģentūras nodaļas vecākā eksperte

11:10-11:40

Rojas novada līdzdalība publisko pakalpojumu reformā

(Prezentācija)

Eva Kārkliņa

Rojas novada domes priekšsēdētāja

11:40-12:10

eIespējas pašvaldības darba pilnveidei.

(Prezentācija)

Gatis Ozols VARAM Publisko pakalpojumu departaments Elektronisko

pakalpojumu nodaļas vadītājs

12:10-12:40

Elektroniskā paraksta juridiskie aspekti (praktiskais pielietojums par elektroniskiem dokumentiem)

(Prezentācija) 

Kristīne Jankovska VARAM Informācijas sabiedrības politikas nodaļa

vecākā konsultante

Kafijas pauze 12:40

INFORMĀCIJA MĀJAS LAPĀS

13:20-13:40

Drošības apzināšanās un informācijas aizsardzība

(Prezentācija) 

Ģirts Bitenieks Informācijas tehnoloģiju un Informācijas sistēmu drošības

ekspertu grupas (DEG) drošības konsultants

13:40-14:10

Domes sēžu ierakstīšana audioformātā un ievietošana pašvaldības domes mājaslapā internetā

(Prezentācija)

Inga Gulbe VARAM Pašvaldību pārraudzības un metodikas nodaļas vadītāja

14:10-14:30

Domes sēžu audioierakstu arhivēšana

(Prezentācija) 

Latvijas nacionālais arhīvs:

Gatis Karlsons direktora vietnieks;

Aleksejs Starikovs Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs

Dace Grugule Audio un foto nodaļas vadītāja

Kafijas pauze 14:30 brīvā diskusija (bez tiešraides)