Smiltenes novada Smiltenes pilsētas VPVKAC
Reģionālās nozīmes attīstības centrs

Dārza iela 3
Smiltenes pilsēta
Smiltenes nov.
LV-4729
Pirmdiena: 8:00 - 18:00
Otrdiena: 8:00 - 17:00
Trešdiena: 8:00 - 17:00
Ceturtdiena: 8:00 - 17:00
Piektdiena: 8:00 - 16:00
smiltene@pakalpojumucentri.lv
+371 66954850