Tukuma novada Tukuma pilsētas VPVKAC
Reģionālās nozīmes attīstības centrs

Talsu iela 4
Tukuma pilsēta
Tukuma nov.
LV-3101
Pirmdiena: 8:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 16:00
tukums@pakalpojumucentri.lv
+371 66954854