Valsts kanceleja sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavojusi informatīvu materiālu, lai sniegtu skaidrojumus un ieteikumus darba organizācijai, darba samaksai un klientu apkalpošanas organizēšanai valsts pārvaldes institūcijās Covid-19 pandēmijas laika. Mēs regulāri atjaunosim un papildināsim šo apkopojumu atbilstoši problēmsituācijām, kuras iestādēm radīsies, un situācijas attīstībai.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Valsts kancelejā:

vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā: