COVID-19 Pašvaldības Preses relīzes
Eiro banknotes

Rīga, 2021.gada 27.aprīlī –  Ministru kabinets (MK)  apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto rīkojumu projektu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Otrajā kārtā esam atbalstījuši valsts aizdevuma piešķiršanu 51 projektam 35 pašvaldībās, kas nozīmē gan pašvaldībām nozīmīgu investīciju projektu īstenošanu jau tuvākajā laikā, gan darba iespējas iedzīvotājiem. Lielākā interese pašvaldībām bijusi par aizdevuma saņemšanu transporta infrastruktūras projektiem, tādējādi ar ceļu sakārtošanu nodrošinot plašākas iespējas iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanai, kā arī uzņēmējdarbības veicināšanai.”

Otrajā projektu kārtā kopumā tika saņemti investīciju projekti no 35 pašvaldībām, atbalstīts 51 investīciju projekts, kopējais finansējums - gandrīz 17 milj. eiro, bet aizņēmuma apmērs – 14 milj. eiro. Līdzīgi kā pirmajā kārtā, arī šoreiz populārākais aizdevumu mērķis ir transporta infrastruktūras attīstība: 

  • transporta infrastruktūra – 39 projekti no 25 pašvaldībām (aizdevums 8 655 680,07 eiro);
  • ēku vai tās daļu pielāgošana pašvaldības pakalpojumu sniegšanai - 5 projekti no 4 pašvaldībām (aizdevums 3 692 832,11 eiro);
  • ēku energoefektivitātes pasākumi – viens projekts no vienas pašvaldības (aizdevums 84 774,00 eiro);
  • attālinātie un bezkontakta pakalpojumi – viens projekts no vienas pašvaldības (aizdevums 60 600,00 eiro);
  • pievienošana centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem – viens projekts no vienas pašvaldības (aizdevums 170 000,00 eiro);
  • higiēnas prasību nodrošināšana PII – viens projekts no vienas pašvaldības (aizdevums 160 628,04 eiro);
  • īres dzīvokļu izveidošanai – viens projekts no vienas pašvaldības (aizdevums 843 267,83 eiro);
  • uzsākto projektu pabeigšana – viens projekts no vienas pašvaldības (aizdevums 81 366,00 eiro);
  • būvprojektu izstrāde – viens projekts no vienas pašvaldības (aizdevums 270 186,00 eiro).  

Iespēja saņemt valsts aizdevumu arī šogad ir investīciju projektiem: pašvaldību ēku energoefektivitātei; pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai; jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai; mājsaimniecību pieslēgumu ūdenssaimniecībai nodrošināšanai; higiēnas prasību nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, VARAM šogad paplašināja pašvaldību iespējas aizņemties, papildinot aizdevumu programmu ar iespēju projektus pieteikt arī: pašvaldības ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai; īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona; pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūrai; būvprojektu izstrādei nozīmīgiem un lieliem investīciju projektiem, kā arī pašvaldību uzsākto investīciju projektu pabeigšanai. Tāpat, lai mazinātu plašo Covid19 izplatību, programmā iekļauts VARAM ierosinājums pašvaldībām saņemt valsts aizdevumu sociālo aprūpes centru pārbūvei vai pielāgošanai atbilstoši higiēnas un drošības prasībām. 

Svarīgs kritērijs aizdevuma saņemšanai ir projekta augsta gatavība – projekti būs jāpabeidz līdz 2022.gada beigām. Investīciju projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz šī gada 1.novembrim. Valsts  aizdevuma saņemšanai piesakoties, pašvaldībām jāņem vērā, ka investīciju projekta aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 85% no kopējm izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15%. 

2020. gadā programmā piešķirtais valsts aizdevums pašvaldībām bija 99,6 milj. eiro, un kopumā atbalstīti 307 ceļu sakārtošanas, energoefektivitātes paaugstināšanas un citu investīciju projektu.