Zemes politikas konsultatīvā padome

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra sēdes protokollēmuma Nr.52 37.§ 3.punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru ir izveidojusi starpnozaru konsultatīvo padomi, kurā iekļauti Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Zemkopības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Valsts zemes dienesta, Vides konsultatīvās padomes, Latvijas Pašvaldību savienības, Biedrības “Latvijas Lauku forums”, Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas, Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvji, Zemes politikas pamatnostādņu izstrādei, kas ir plānotas kā konceptuāls ilgtermiņa attīstības skatījums zemes izmantošanas politikā, tai skaitā, lai rastu kopēju politikas plānošanas platformu virzībai uz zemes resursu efektīvu izmantošanu oglekļa mazietilpīgas ekonomikas attīstībai Latvijā.     

Padome šobrīd ir uzsākusi aktīvu darbību par zemes politikas ietvaru, tajā skatāmajiem jautājumiem, par zemes politikā sasniedzamajiem mērķiem un politikas principiem.

Sēžu protokoli