Ziņojumi par horizontālo prioritāšu ieviešanu

Horizontālā prioritāte „Ilgtspējīga attīstība”

Horizontālās prioritātes „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”

Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"