Alūksnes novada Alūksnes pilsētas VPVKAC
Reģionālās nozīmes attīstības centrs

Dārza iela 11
Alūksnes pilsēta
Alūksnes nov.
LV-4301
Pirmdiena: 8:00 – 17:30
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 16:30
aluksne@pakalpojumucentri.lv
  +371 66954904