Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1281 ”No bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas izgatavota iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu marķēšanas kārtība un uz šā iepakojuma un galda traukiem un piederumiem norādāmā informācija (marķējums) par materiālu veidu” 8.punktu Vides ministrija publicē:

  • informāciju par atzītajām un lietotajām kompostējamības zīmēm, ko izmanto, lai marķētu iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus no bioplastmasas saskaņā ar saņemtu sertifikātu vai licenci, kas apstiprina iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku atbilstību starptautiskajiem standartiem par plastmasas kompostējamību;

  • informāciju par institūcijām, kuras piešķir sertifikātu vai licenci, kas apstiprina iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku atbilstību starptautiskajiem standartiem par plastmasas kompostējamību.