16.07.2014

2014.gada 10.jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (turpmāk - EM) organizēja semināru „Energoplānošana pašvaldībās 2014.-2020.gadu plānošanas periodā”. Semināra laikā VARAM un EM atbildīgie speciālisti informēja pašvaldību pārstāvjus par Eiropas Savienības un Latvijas tuvāko gadu mērķiem energoefektivitātes jomā, kā arī sniedza vadlīnijas pašvaldību energoplānu izstrādē un projektu ieviešanā. Tāpat abu ministriju pārstāvji informēja par indikatīvo atbalstu energoefektivitātes un enerģētikas jomā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadu plānošanas periodā.