Iepakojuma marķējums - lai veicinātu un padarītu efektīvāku izlietotā iepakojuma savākšanu, atkārtotu lietošanu un reģenerāciju, ieskaitot pārstrādi, iepakojumam jātiek klasificētam pēc materiāliem, kas izmantoti tā ražošanai. Ja iepakotājs marķē iepakojumu, iepakojuma vai iepakojuma materiāla marķējumā uz iepakojuma vai tā etiķetes iepakotājs norādota iepakojuma materiāla veidu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marķēšanas noteikumi" un grafisko simbolu, kas norāda, ka iepakojuma materiāls ir reģenerējams un/vai pārstrādājams. Marķējumam ir jābūt skaidri saredzamam, viegli salasāmam un noturīgam.