15.05.2018

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums par Latvijas Nacionālās jūras zvejas kontroles programmas 2014. – 2020. gadam izpildi 2016. un 2017. gadā

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā,  iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 29. maijam

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts

Atbildīgais:

V.Šļaukstiņš, tālr.: 67026523, valdimarts.slaukstins@varam.gov.lv