09.04.2018

 

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās nozīmes attīstības centros 2018. gadā”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M. Anspoka, tālr. 67026938, maija.anspoka@varam.gov.lv