Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināt VSS – 9.06.2016.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

R. Guds, tālr. 67026525, rihards.guds@varam.gov.lv