02.12.2015

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.augusta noteikumos Nr.547 „Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Ozoliņa, tālr.67026587, ivita.ozolina@varam.gov.lv