25.10.2016

Nosaukums:

MK noteikumi „Dabas lieguma „Jaunanna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā. Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2016. gada 9. novembrim D. Daudzvārdei

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

D.Daudzvārde, tālr. 67026503, dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv