JAUNS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”" projekts


10.01.2020

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152  „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”" projekts

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 30.01.2020.

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS

Atbildīgais:

K. Raubišķis, tālr. 66016717, kaspars.raubiskis@varam.gov.lv