JAUNS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.1. pasākuma “Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība” īstenošanas noteikumi”


22.04.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.1. pasākuma “Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādes procesā

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
• Ministru kabineta noteikumi

Atbildīgais:

A.Auziņa, tālr. 66016701, austra.auzina@varam.gov.lv