JAUNS: MK noteikumu projekts „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” īstenošanas noteikumi”


29.10.2019

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 14.11.2019.

Dokumenti:

• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS

Atbildīgais:

D. Prižavoite, tālr. 67026946, dana.prizavoite@varam.gov.lv