26.03.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 10. aprīlim

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

L.Seile, tālr. 67026484, laura.seile@varam.gov.lv