JAUNS: MK rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai""


10.04.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai""

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt indikatīvi VSS 26.04.2018.

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS

• Ministru kabineta sēdes protokollēmuma PROJEKTS
• Ministru kabineta rīkojuma PROJEKTS

Atbildīgais:

A.Ruperts, tālr. 66016727, aksels.ruperts@varam.gov.lv