Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 58 Dzelzceļa ielā 5, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināt VSS – 28.07.2016.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

V. Obersts, tālr. 67026438, viesturs.obersts@varam.gov.lv