19.07.2018

Nosaukums:

Likums, nosakot Regulas Nr. 511/2014 nacionālo kompetento iestādi un citus Regulas piemērošanas noteikumus

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā,  iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 3. augustam

Dokumenti:

Likumprojekts

Atbildīgais:

V.Šļaukstiņš, tālr.: 67026523, valdimarts.slaukstins@varam.gov.lv