foto pierādījums

Lai sargātu zivis nārsta laikā, līdz 31. maijam tās aizliegts zvejot un iegūt ar zivju murdiem, bet līdz 15. jūnijam – ar zvejas tīkliem. Neskatoties uz liegumu, Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvalde) valsts vides inspektori Rāznas ezerā ir konstatējuši vairākus pārkāpumus. Kopumā no ezera izcelti 16 murdi un trīs tīkli ar plaužiem, līņiem un raudām. Lietas materiāli ir nodoti Valsts vides dienestam tālākai izskatīšanai un soda piemērošanai.

“Zveja nārsta laikā nodara būtisku kaitējumu zivju resursiem. Šajā periodā zivis enerģiju velta sugas turpināšanai, bet līdz ar notverto nārstojošo zivi zaudējums ir tās neradītie pēcnācēji. Tādējādi zvejas lieguma pārkāpšana ir īstermiņa domāšana. Pirmie, kas izjutīs sekas, būs paši pārkāpēji, jo šādi turpinot drīzumā Rāznas ezerā apsīks zivju resursi,” situāciju komentē pārvaldes dabas aizsardzības vecākais specialists Dainis Tučs.     

Lai kontrolētu noteikumu ievērošanu, pārvaldes inspektori arī turpmākajā lieguma laikā veiks pastiprinātu teritoriju kontroli un regulārus apsekojumus. Kontroļu uzlabošanai ar Zivju fonda finansiālu atbalstu regulāri tiek papildināts inspektoru aprīkojums ar mūsdienīgām ierīcēm, tostarp iegādāta nakts redzamības ierīce, kas ļauj veikt attālinātu kontroli ezeros.

Rūpnieciskās zvejas ieguma laikā ir aizliegts zvejot un iegūt jebkuras sugas zivis visās ūdenstilpēs, izņēmums ir zveja zinātniskās izpētes nolūkos. Liegumu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 227 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.

Plašāka informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju noteikumiem pieejama interneta vietnē www.likumi.lv un www.daba.gov.lv sadaļā Dabas daudzveidība, Dabas teritoriju pārvaldība.

Rāznas ezers atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Rāznas Nacionālajā parkā. Ezers ir parka sirds un vienlaikus arī otrs lielākais ezers Latvijā. Smilšaino pludmaļu un lielās platības dēļ to dēvē arī par Latgales jūru, kas ir bagāta ar 26 zivju sugām un labiekārtotām atpūtas vietām. Papildus Latvijas parastajām zivju sugām ezerā kādreiz introducētas peledes (neveiksmīgi), Ladogas ripusi un sīgas. Tāpat ezerā tiek regulāri ielaisti zuši un zandarti. Cīņai pret maluzvejniecību 2020. gadā tika ieviesta visa ezera videonovērošana.

Foto: Dabas aizsardzības pārvalde 

Plašāka informācija:

Diāna Selecka
Dabas aizsardzības pārvaldes
Rāznas Nacionālā parka dabas centra dabas izglītības speciāliste

Tālr.: 25708126
E-pasts: diana.selecka@daba.
gov.lv
www.daba.gov.lv