Ministre Preses relīze Sanāksme
Kopbilde

Otrdien, 21. maijā –  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa vada Latvijas delegāciju Briselē notiekošajā Eiropas Savienības (ES) Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes sanāksmē, kurā plānots apstiprināt ES Padomes secinājumus par ES digitālās politikas un ES kiberdrošības nākotni. 

Beļģijas prezidentūra aicina ministrus sanāksmē pieņemt ES Padomes secinājumu projektu, kurā iezīmē ES digitālās politikas nākotnes galvenās prioritātes nākamajā likumdošanas ciklā. 

Ministre Inga Bērziņa: “Latvijai ir būtiski, ka tiek nodrošināta saskaņota ES digitālā un kiberdrošības politika. Ir svarīgi stiprināt digitālās infrastruktūras noturību visā ES, jo īpaši esošās ģeopolitiskās situācijas kontekstā. Ir nozīmīgi atbalstīt kopēju un stratēģisku Eiropas pieeju inovatīvām digitālajām un nākotnes tehnoloģijām, kas veicina ES attīstību un konkurētspēju globālā līmenī.” 

Latvija atbalsta secinājumu projektu. Digitālās pārvaldības jomā nepieciešams turpināt atbalstīt sadarbspējīgu publisko digitālo pakalpojumu attīstīšanu un publiskās pārvaldes infrastruktūru un jānodrošina sadarbspējīgi digitālās identitātes risinājumi tādi kā Eiropas digitālās identitātes maks. Digitālajai pārveidei ir jāiet roku rokā ar zaļo pārkārtošanos, lai samazinātu vides pēdas nospiedumu un paātrinātu zaļo pārkārtošanos ar mērķi optimizēt enerģijas patēriņu un veicinātu inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu klimata pasākumu īstenošanai. Datu jomā atbalstāma nepieciešamība pilnveidot vienotus datu standartus, lai ar to palīdzību veicinātu datu izmantošanu. Tāpat arī atbalstāma  kopēja un stratēģiska Eiropas pieeja inovatīvām digitālajām tehnoloģijām, t.sk., mākslīgajam intelektam, kvantu tehnoloģijām, 6G tehnoloģijai un citām. 

ES Padomes sanāksmē plānota ministru diskusija, kurā Latvijas delegācija plāno uzsvērt, ka izstrādājot un īstenojot jaunus tiesību aktus būtu jāņem vērā koplietošanai un atkalizmantošanai paredzēto ES digitālo risinājumu vienotas arhitektūras elementus. Ir svarīgi izmantot dažāda līmeņa sadarbības formātus pieredzes un labās prakses apmaiņai, jo īpaši jomās, kuru regulēšana tiek uzsākta, piemēram, attiecībā uz mākslīgā intelekta regulējumu. Tāpat arī atzīmēsim, ka pieņemto tiesību aktu, piemēram, Elektroniskās identifikācijas regula un Mākslīgā intelekta akta praktiskai ieviešanai ir svarīga savlaicīga īstenošanas aktu un vadlīniju publicēšana.  

Izteiksim atbalstu delegāciju kopīgi izstrādātajam neoficiālajam dokumentam par Eiropas digitālā identitātes Dānijas, Čehijas un Polijas maka vienotu, saskaņotu un racionalizētu izmantošanu visā Eiropas Savienībā.