Preses relīze
Plavas ziedi

Aicinām iesaistīties ainavu aktivitātē “Mana unikālā Latvijas ainava”, kura tiek organizēta Valsts pētījumu programmas projektā LandLat4Pol “Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi” (Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002). Aktivitātes mērķis ir stiprināt ainavas vērtības apzināšanos sabiedrībā un dot iespēju piedalīties Latvijas digitālā ainavu atlanta veidošanā.

Turpinot aktivitāti, kura norisināsies visos gadalaikos, šajā pavasarī organizējam jau 3. kārtu, kurā aicinām jebkuru interesentu tiešsaistes vidē no 27. aprīļa līdz 30. maijam iesniegt Jūsu uzņemtās pavasara ainavu fotogrāfijas, raksturojot tās un izceļot Jums būtisko Latvijas ainavās.

Aicinām dalīties ar mirkļa tvērumiem par “Manu unikālo Latvijas ainavu” - gan vizuāli estētiskām dabas ainavām, gan caur katra individuālo skatījumu uz ainavu (Kā mēs uztveram apkārtni? Kādi ainavas elementi izceļ kādu Latvijas vietu vai reģionu un veido tās identitāti? Kā cilvēki maina ainavu, iesaistās vietradē? Kā stiprinās saikne starp cilvēku un vietu, veidojot vidi, kādā mēs labprāt vēlētos būt? Kas ir Jums pieņemamais ainavu izmaiņu slieksnis? Cik tālu noteiktas darbības apkārtnes izmainīšanā ļauj jums joprojām justies piederīgam vietai, justies tajā labi?).

Savas unikālās ainavas augšupielādē šeit vai izmantojot pievienoto kvadrātkodu (QR).

Fotogrāfijai ir nepieciešams norādīt uzņemšanas vietu, autoru (t.sk., norādot, vai piekrītat, ka autora vārds parādās publiski). Piedaloties akcijā, dalībnieks apstiprina, ka iesniegtā fotogrāfija var tikt izmantota Latvijas digitālajā ainavu atlantā ar atsauci uz autoru. Fotogrāfijas tiks uzglabātas ArcGIS Online vidē AREI organizācijas kontā. Iesniegšanas limits vienā reizē ir 5 fotogrāfijas. Lūgums ņemt vērā, ka foto augšupielādei ir noteikta maksimālā izšķirtspēja. Iesniedzot (augšupielādējot) fotogrāfiju, jānorāda 3-5 šīs fotogrāfijas atslēgas vārdi, kuri raksturo konkrēto unikālo ainavu un/vai izceļ tās vērtību un padara to īpašu.

QR kods