Preses relīze

2022. gada 12. maijs, Rīga – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!) darba vizītē apmeklē Valsts vides dienestu (VVD), lai ar dienesta darbiniekiem un ģenerāldirektori Elitu Baklāni-Ansbergu pārrunātu aktualitātes dienesta darbā, īpaši pievēršot uzmanību operatīvai kontrolei pār amonjaka kravas izvešanu no Ventspils brīvostas teritorijas.

Jau ziņots, ka “Ventamonjaks” vērsies pie VVD ar lūgumu pagarināt izvešanas termiņu. Pamatojoties uz apliecinājumu, ka kravas īpašnieki garantē sašķidrinātā amonjaka izvešanu un finanšu pieejamību uzglabāšanas finansēšanai līdz 20. maijam, VVD termiņa pagarinājumu saskaņojis.

Jāatzīmē, ka situācija tiek kontrolēta, un nepastāv risku, kas būtu saistīti ar šīs kravas uzglabāšanu līdz 20. maijam. Turpmākie risinājumi prasa rūpīgu plānošanu un saskaņotu rīcību no dažādu uzņēmumu un valsts iestāžu puses, un valsts pārvalde šajā komplicētajā situācijā turpinās strādās vienoti un operatīvi.

Vizītes ietvaros paredzēta arī Radiācijas drošības centra apskate, kuras laikā VVD eksperti iepazīstinās ar aprīkojumu un mērierīcēm, kas ik dienas ļauj sekmīgi uzraudzīt radiācijas monitoringa staciju mērījumus kā Latvijā, tā citās valstīs.

Tāpat ministrs pārrunās aktualitātes Operatīvā koordinācijas centra darbā, lai detalizētāk iepazītos ar avāriju pārvaldības un sūdzību izskatīšanas organizēšanu un digitālajiem risinājumiem un programmatūru, kas tiek izmantota dienesta darbā, lai tostarp noteiktu vides aizsardzības prasības.

Vizītes noslēgumā paredzēta iepazīšanās ar Zvejas kontroles departamenta zvejas kuģu uzraudzības satelītnovērošanas sistēmas vadības centru.

 

Informāciju sagatavoja: 

Miks Strazdiņš 
Ministra padomnieks sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026430, 20121021 
e-pasts: miks.strazdins@varam.gov.lv  
www.varam.gov.lv