Digitālā transformācija
Ministra A.T. Plešs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs no 20. līdz 22. septembrim dosies komandējumā, lai stiprinātu starptaustisko sadarbību digitālās transformācijas jomā, tiekoties ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) jauno ģenerālsekretāru, un piedaloties arī citās digitālajai politikai nozīmīgās sarunās Briselē, Antverpenē un Parīzē.

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Digitālā politika un pārvaldība kļūst arvien aktuālāka visā Eiropas Savienībā, tā ir arī viena no būtiskajām atslēgām COVID-19 radītās krīzes pārvarēšanai, kā arī klimatpārmaiņu mazināšanā. Šī ir Eiropas digitālās desmitgade, kurā koncentrējoties uz datiem, tehnoloģijām un infrastruktūru, dalībvalstis stiprina kā savu tā Eiropas kopīgo digitālo suverenitāti. Mērķi ir uzstādīti izaicinoši, tādēļ ir nepieciešams pārrunāt katras valsts paveikto un stiprināt jau esošās sadarbības”.

Latvijas digitālās transformācijas aktuālākās tēmas ministrs Parīzē pārrunās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) jauno ģenerālsekretāru Matiasu Kormanu (Mathias Cormann). Sarunā ministrs plāno izcelt Digitālās transformācijas pamatnostādņu izvirzītos mērķus 2027.gadam, zaļāku un videi draudzīgāku tehnoloģiju un informācijas sistēmu attīstību un Starptautisko rīcības programmu klimata jomā (IPAC), kurai pievienojusies arī Latvija. Ministrs akcentēs digitālas un ilgtspējīgas attīstības nozīmi gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, kas paredz iedzīvotāju digitālo prasmju celšanu, uzņēmējdarbībai draudzīgas vides radīšanu un valsts sadarbību ar privāto sektoru.

Savukārt Briselē ministrs tiksies ar Flandrijas ministru prezidentu Janu Jambonu (Jan Jambon) un uzrunās Flāmu Tirdzniecības Kameru par sadarbības iespējām ar Flandrijas reģionu tādos digitalizācijas jautājumos kā mākslīgā intelekta attīstība un 5G interneta pārklājums. Savienojamība un 5G pārklājuma nodrošināšanu  lielajās pilsētās un nozīmīgākajos transporta koridoros ir viens no Latvijas digitālajās pamatnostādnēs izvirzītajiem mērķiem.

Latvijas delegācija, kuras sastāvā būs Latvijas digitālās jomas vadošo uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, viesosies arī Starpuniversitāšu Mikroelektronikas Centrā (IMEC) un iepazīsies ar pētniecības institūcijas darbu, lai gūtu ieskatu jaunākajās tendencēs digitālo tehnoloģiju jomā.

Savukārt 21. septembra darba kārtībā paredzēta Latvijas delegācijas tikšanās ar Beļģijas premjerministra vietnieces Petras de Suteras (Petra De Sutter) biroja pārstāvjiem Latvijas vēstniecībā Beļģijā, kā arī tikšanās ar Eiropas Komisijas Informātikas ģenerāldirektorāta (DG DIGIT) vadības pārstāvjiem.