Emisijas

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par esošās iekārtas operatora – AS “RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāles „Imanta” iecirkņa SC „Zasulauks” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar iekārtas būtiskām jaudas izmaiņām.
 
Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Ilze.Kamarute@varam.gov.lv) līdz 2021. gada 9. jūlijam.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.