Sabiedrības līdzdalība

Nosaukums:

Konceptuālais ziņojums "Par administratīvo reģionu izveidi"

Aprites stadija:

Sabiedriskā apspriešana noslēgusies (2020. gada 1. oktobrī konceptuālā ziņojuma projekts tika ievietots sabiedriskajai apspriešanai VARAM un Valsts kancelejas tīmekļvietnēs), izsludināts VSS 22.10.2020.

Dokumenti:

Atbildīgais:

 V.Jurča, tālr. 29168551, e-pasts: veronika.jurca@varam.gov.lv