NFI projekts
logo medium

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” organizē semināru pašvaldību pārstāvjiem attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai. Seminārs tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.

Seminārs notiks 2015. gada 11.februārī VARAM Peldu ielā 25, Rīgā, 409.telpā no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00.
Semināra pirmajā daļā Vidzemes plānošanas reģiona un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji informēs par VARAM sadarbībā ar OECD LEED organizētajām plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu apmācībām, kas notika 2014.gada 19.-20.martā, Parīzē, sniedzot vērtējumu par apmācību rezultātā gūto zināšanu pielietojumu praksē. Biedrības „ZINIS” pārstāvis iepazīstinās par reģionos notikušo Nākotnes pilsētas spēļu rezultātiem, kā arī pašvaldību apmācību programmas „Zināšanu eņģeļi” ietvaros rastajām biznesa idejām un to īstenošanas pieredzi. Biedrības „Urban Institute” pārstāvis informēs par kopienu aktivizēšanas aktivitātēm, kopienu un pašvaldību sadarbības stiprināšanas priekšnosacījumiem.

Semināra otrajā daļā paredzēts darbs grupās – pašvaldību pārstāvjiem būs iespēja pašiem izstrādāt attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanas pasākumu ietvaru, nosakot sev nepieciešamās tēmas, lektorus/ekspertus un apmācību veidus/metodes.

Pasākumā aicināti piedalīties vietējo pašvaldību vadītāji, izpilddirektori, attīstības plānotāji, uzņēmējdarbības speciālisti, nozaru eksperti un citi interesenti.

Semināram lūdzam reģistrēties tīmekļa vietnē: www.urbaninstitute.lv/imc, norādot nepieciešamo informāciju (vārds, uzvārds, iestāde, amats, tālrunis, e-pasts un semināra darba grupa, ko vēlaties apmeklēt). Lūgums ņemt vērā, ka vietu skaits ierobežots.

Pasākumu organizētājiem pašvaldību pārstāvju viedoklis ir īpaši nozīmīgs, lai atbilstoši pašvaldību vajadzībām turpmāk organizētu pasākumus pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai.