Normatīvie akti

Valsts kancelejā iesniegtie normatīvie akti 

MK sēdē skatītie normatīvie akti

VSS izsludinātie normatīvie akti
 

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību””

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 07.02.2019. (VSS-95)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

Z.Balode, tālr. 67026490, zita.balode@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

Aprites stadija:

21.02.2019. Izsludināts VSS (VSS-143)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.insiteinsiteinsiteinsitegov.lv

 

Nosaukums:

Likumprojekts  “Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā”

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 28.02.2019. (VSS-158)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Māra Melnbārde, tālr.: 67026917, e-pasts: mara.melnbarde@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumos Nr. 448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem””

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 09.05.2019. (VSS-398)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Kazerovska, tālr. 67026516, kristine.kazerovska@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība””

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 09.05.2019. (VSS-399)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Melnalksnis, tālr: 66016768, e-pasts: davis.melnalksnis@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas rīcības plāns 2019. - 2030. gadam

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 06.06.2019. (VS-528)

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv