Jēkabpils novada Viesītes pilsētas VPVKAC
Novadu nozīmes attīstības centrs

Brīvības iela 10
Viesītes pilsēta
Jēkabpils nov.
LV-5237
Pirmdiena: 8:30 - 12:00; 12:30 - 17:00
Otrdiena: 8:30 - 12:00; 12:30 - 17:00
Trešdiena: 8:30 - 12:00; 12:30 - 17:00
Ceturtdiena: 8:30 - 12:00; 12:30 - 17:00
Piektdiena: 8:30 - 12:00; 12:30 - 17:00
viesite@pakalpojumucentri.lv
+371 66954857