Līvānu novada Līvānu pilsētas VPVKAC
Reģionālās nozīmes attīstības centrs

Rīgas iela 77
Līvānu pilsēta
Līvānu nov.
LV-5316
Pirmdiena: 8:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 15:30
livani@pakalpojumucentri.lv
+371 66954906