Nolietots transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, no kura tā īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kurš atbilst kādai no atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām. Transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiāli satur tādas kaitīgas vielas kā svinu, dzīvsudrabu, kadmiju, sešvērtīgā hroma savienojumus u.c.

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums (spēkā esošs no 2004.05.01) nosaka, ka likums attiecas uz vieglajiem automobiļiem, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai, kam ir ne vairāk par astoņām sēdvietām papildus šofera sēdvietai un vismaz četri riteņi; uz kravas automobiļiem ar pilnu masu ne lielāku par 3,5 tonnām, kas paredzēti kravas pārvadāšanai un kam ir vismaz četri riteņi (izņemot antīkos automobiļus-transportlīdzekļus, kas īpaši vērtīgi kolekcionāriem, tiek uzglabāti videi drošā vaidā un ir gatavi lietošanai vai arī izjaukti pa daļām); uz tricikliem un kvadricikliem.

Likums nosaka, ka transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam.

Pieņemot transportlīdzekli, apstrādes uzņēmums transportlīdzekļa īpašniekam izsniedz transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu (MK apstiprināts likvidācijas sertifikāta veidlapa).

Pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks vai apstrādes uzņēmums šo transportlīdzekli noraksta, iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijai likvidācijas sertifikātu.

Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmumam pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja nolietotajam transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu - motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas, kā arī ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu un tas nav reģistrēts komercķīlu reģistrā.

Apstrādes uzņēmums pirms pārstrādes atdala un atsevišķi savāc bīstamās komponentes, kas ir transportlīdzekļos, kā, piemēram, tehniskie šķidrumi – dzesēšanas, amortizatoru, bremžu u.c. Lietotas eļļas, dzinēja dzesētāji, bremžu un sajūgu šķidrumi, virsmas un apakšas eļļas uzsūkšanas slāņi, krāsas, šķīdinātāji, filtri, pret - sasalšanas vielas, korozijas novēršanas vielas ir jāsavāc atsevišķi un jāutilizē atbilstoši bīstamo atkritumu pārstrādes prasībām.

  
kur likt?