Datums 30. maijs, 2024
Laiks10.00
Vieta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ministre Inga Bērziņa vada darba grupu par kompensāciju sistēmas pilnveidošanu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.