Interreg logo. EST un LAT

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija piedalās projektā Informētības paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanai Igaunijā un Latvijā (PACKGDEPO) programmas INTERREG Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības ietvaros.

Projekta ilgums ir no 01.02.2021. līdz 30.04.2023.

Projekta vadošais partneris ir Igaunijas Vides ministrija. Sadarbības partneri ir Valsts vides dienests, Latvijas depozīta sistēmas ieviesēji, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumi kā arī Valkas pašvaldība.

Gandrīz divu gadu projekta budžets ir EUR 300 000, tai skaitā EUR 255 000 no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un EUR 45 000 pašu finansējums.

Projekta mērķis un aktivitātes

Projekta mērķis ir paaugstināt informētību par iepakojuma depozītu un izvērtēt stratēģisku pieeju iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanā Igaunijā un Latvijā. Saskaņā ar ES Direktīvām, lai palielinātu pārstrādāto kopējo izlietoto iepakojuma daudzumu un palielinātu savākto izlietotā vienreiz lietojamā plastmasas dzērienu iepakojuma apjomu.

Lai sasniegtu projekta mērķus:

  • Tiks Izstrādāts komunikācijas rīcības plāns;
  • Izstrādāti informatīvie un izglītojošie materiāli gan profesionāliem lietotājiem, gan arī izglītības iestādēm un plašākai sabiedrībai;
  • Notiks semināra rīkošana depozīta sistēmas dalībniekiem, viedokļa apmaiņa par sistēmas harmonizāciju starp LV-EE un pieredzes apmaiņa starp valstīm;
  • Organizēta mērķtiecīga kampaņa Valka-Valga, ieskaitot pilota projektu atkritumu savākšanas un šķirošanas aktivitāti;
  • Datu savākšana par produktu un atkritumu plūsmām galvenajos produktos un plūsmās Igaunijas pašreizējā depozīta sistēmā un iespējamā paplašināšanās, esošās Igaunijas sistēmas ekonomisko izmaksu un ieguvumu analīze;
  • Politikas un tehnisko vadlīniju izstrāde depozīta sistēmas pilnveidošanai un vienotās sistēmas veicināšanai;
  • Sagatavot ceļvedi iespējamās saskaņotas depozītu sistēmas veicināšanai, tās ekonomiskais novērtējums un rekomendācijas par normatīvo aktu pilnveidi;
  • Novērtējums par iespējamās kopīgās sistēmas galveno jautājumu risinājumiem (piem. datu prasības, tehniskā specifikācija, produktu kategorijas un kodi).

Projekta rezultāti tiks izmantoti zināšanu un pieredzes apmaiņai no Igaunijas 15 gadu darbības depozīta sistēmas ieviešanā, priekšlikumiem vietējām un nacionāla līmeņa pārvaldes institūcijām sistēmas ieviešanā kā arī sabiedrības informēšanai, lai paaugstinātu tās iesaisti sistēmas ieviešanā. Rezultāti tiks izplatīti projekta partneru vietnēs, sociālajos tīklos, masu medijos un semināros.

Plašāk par projektu: PACKGDEPO - EstLat

Projekta nodevumi: 

Noslēdzies Valkas – Valgas pilotprojekts par kopīgu depozīta iepakojuma sistēmu

Programmas INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros 2023. gada janvārī veikalā “SuperAlko” Valkā un veikalā “Selver” Valgā tika īstenots depozīta iepakojuma pilotprojekts. Veikalu taromātos iedzīvotāji varēja nodot dzērienu depozīta iepakojumu gan ar  Latvijas, gan ar  Igaunijas depozīta zīmi. Tajā pat laikā tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai novērtētu sabiedrības gatavību iesaistīties vienotā depozīta sistēmā. Projektu ieviesa Igaunijas Vides ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

Projekta “Informētības paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanai Igaunijā un Latvijā (PACKGDEPO)” mērķis bija  izvērtēt iespējas abu valstu vienotas iepakojuma depozīta sistēmas izveidošanā. Pilotprojektā gūtie rezultāti deva atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem: kā šādu kopīgu iepakojuma depozīta sistēmas punktu izveidot, kādi ir administratīvie šķēršļi, kādas ir izmaksas, kā arī kāda ir  iedzīvotāju ieinteresētība izmantot vienotu depozīta sistēmu. Lai pilotprojekts tehniski izdotos, tajā iesaistījās abu valstu depozīta iepakojuma operatori - SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” no Latvijas un Igaunijas depozīta operators “Eesti Pandipakend”. Depozīta iepakojumu pieņemšanas iekārtu uzstādīšanu un uzturēšanu veica uzņēmums “Tomra”. Pēc vietējo iedzīvotāju domām, kopīgs taromāta punkts atvieglotu ikdienu, un atzinīgi novērtētu šādu iespēju izmantot arī turpmāk. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos Andris Ķēniņš atzina: “Lai turpmāk veidotu kopīgu depozīta sistēmu Valkā un Valgā, būtu jāatrisina jautājums par pakalpojuma maksu. Jāņem vērā, ka automāta uzstādīšana un uzturēšana ir izdevumi tirgotāja pusē. Tāpat risināms būtu jautājums par uzskaites sistēmu.”

Vienlaikus Valkā un Valgā tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai novērtētu sabiedrības gatavību iesaistīties vienotā dzēriena depozīta iepakojuma sistēmā. Pēc “Norstat” kompānijas veiktās aptaujas datiem, 97% Valkas iedzīvotāju saredz priekšrocības šādai kopīgai depozīta sistēmai starp Latviju un Igauniju. 76% Valkas iedzīvotāju iepērkas gan Latvijā, gan Igaunijā un vismaz reizi mēnesī nopērk dzērienus ar depozītu zīmi arī kaimiņvalstī.

Projektā turpinās arī citu aktivitāšu īstenošana un pilotprojektā gūtie rezultāti tiks analizēti kopā ar citiem projekta rezultātiem,  sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm.

VARAM izsaka pateicību visām iesaistītajām pusēm, Valkas novada pašvaldībai par atsaucību un sadarbību pilotprojekta īstenošanā.

 

VARAM: aprites ekonomikas tēma ir viena no vides izglītības būtiskākām sastāvdaļām 

2023.gada 10.februārī norisinājās seminārs skolotājiem par aprites ekonomikas principu un elementu iekļaušana pirmsskolas un pamatskolas bērnu apmācības procesā, ko organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Igaunijas Vides ministriju projekta “Informētības paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanai Igaunijā un Latvijā” ietvaros. 

Aprites ekonomikas tēma ir viena no vides izglītības būtiskām sastāvdaļām, tāpēc seminārā pirmsskolu un skolu pedagogi no Latvijas un Igaunijas tika informēti par projekta ietvaros izstrādātajiem izglītojošiem materiāliem, ko turpmāk būs iespējams izmantot mācību procesā. Mācību materiāli ir sagatavoti par vairākām tēmām: plastmasas iepakojums, depozīta iepakojums, tekstila izstrādājumu atkritumi, vienreizlietojamās plastmasas izstrādājumi un aprites ekonomika. Sagatavotie mācību materiāli izstrādāti tā, lai tie viegli būtu pielāgojami un iekļaujami praktiski jebkurā mācību priekšmeta kursā, ko arī semināra laikā novērtēja paši skolotāji. Materiāli ļaus skolēniem interesantā un izglītojošā veidā apgūt mūsdienās tik svarīgās aprites ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības tēmas, tai skaitā gūt praktiskus padomus, kā savā mājsaimniecībā videi draudzīgi apsaimniekot atkritumus un samazināt to apjomu kā tādu. 

Projekts tiek finansēts no Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas “Interreg Igaunijas-Latvijas programma 2014.-2020. gadam". 

Semināra ierakstu var redzēt šeit. 

 

Valkā un Valgā eksperimentāli būs izvietots kopīgs taromāts Latvijas un Igaunijas dzērienu depozīta iepakojumam

Depozīta sistēmas dzērienu iepakojums, kas Latvijā darbojas no 2022. gada 1. februāra, ir labs aprites ekonomikas piemērs. Programmas INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros no 2023. gada 8. – 29. janvārim veikalā “SuperAlko” Valkā un veikalā “Selver” Valgā būs pieejami kopīgi abu valstu taromāti. Abos taromātos varēs nodot dzērienu depozīta iepakojumu gan ar  Latvijas, gan ar  Igaunijas depozīta zīmi.

Vienlaikus Valkā un Valgā tiks veikta arī iedzīvotāju aptauja, lai novērtētu sabiedrības gatavību iesaistīties vienotā  dzēriena depozīta iepakojuma sistēmā. Projekts paaugstinās sabiedrības informētību par depozīta sistēmu.

Projektu “Informētības paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanai Igaunijā un Latvijā (PACKGDEPO)” ievieš Igaunijas Vides ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Pateicamies projektā iesaistītajiem SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”, mazumtirdzniecības veikalam “SuperAlko”, Valkas novada pašvaldībai par atsaucību un sadarbību pilotprojekta īstenošanā.

 

Norisinājās apmācības pedagogiem par iepakojuma atkritumiem skolās un bērnudārzos

2022.gada 23.septembrī Tartu, Igaunijā norisinājās apmācības skolotājiem PACKGDEPO projekta ietvaros, kur skolotāji no Latvijas un Igaunijas piedalījās darbnīcās par iepakojuma atkritumiem skolās un bērnudārzos.

Apmācības skolotājiem ļāva iegūt priekšstatu par iepakojuma dzīves ciklu, esošajiem (iepakojuma) atkritumiem saistītiem izglītojošiem materiāliem un apgūt jaunas idejas un metodes, kā kopā ar bērniem un skolēniem risināt iepakojuma, tajā skaitā depozīta iepakojuma tēmu, aprites ekonomikas kontekstā.

Mācību laikā veiktās diskusijas un pieredzes apmaiņa sniedza informētību par iepakojuma depozītu, kas sekmēs projekta veiksmīgu turpinājumu izvērtēt stratēģisku pieeju iepakojuma depozīta sistēmas saskaņošanā Igaunijā un Latvijā.

Pēc iegūtās pieredzes apmaiņas un sadarbības ar Igaunijas un Latvijas skolotājiem, tiks izstrādāti izglītojoši materiāli projekta PACKGDEPO ietvaros, kas tiks pabeigti novembra beigās.

PackDepo Pilot darbnīcu projektam PACKGDEPO finansē INTERREG Igaunijas-Latvijas sadarbības programma.

 

Svarīgi nodrošināt skolas ar digitāliem mācību materiāliem par atkritumu apsaimniekošanu

2022.gada 17. un 24.maijā norisinājās PackDepo Pilot ceturtais un piektais seminārs, kurā skolotāji no Latvijas un Igaunijas dalījās ar idejām, kā varētu integrēt jaunas zināšanas mācību procesā par depozīta sistēmu un vajadzību šķirot atkritumus.

Semināru mērķis ir izstrādāt kopējus izglītojošos materiālus vecuma grupām no 5-8 un 9-15 gadiem, kurus tālāk skolotāji varēs pielietot savā mācību procesā.

Pēc abu semināru norises tika secināts, ka šobrīd materiāli par atkritumu apsaimniekošanu nav pietiekoši, sevišķi nepieciešamas ir digitālas darba lapas, digitālas spēles, īpaši sākumskolai.

PackDepo Pilot darbnīcu projektam PACKGDEPO finansē INTERREG Igaunijas-Latvijas sadarbības programma.

 

Norisinājās seminārs par Valkas un Valgas pašvaldību sadarbības iespējām

2022.gada 31.martā norisinājās PackDepo Pilot trešais seminārs par sadarbības iespējām starp Valkas un Valgas pašvaldībām, apspriežot pasākumu un aktivitāšu iespējas.

Seminārā piedalījās gan Latvijas pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” un Valkas pašvaldības, gan Igaunijas pārstāvji no Vides aizsardzības ministrijas, depozīta sistēmas realizētājiem Igaunijā un Valgas pašvaldības.

Viens no pilotprojekta uzdevumiem ir noteikt izaicinājumus un sagatavot vadlīnijas attiecībā uz atkritumiem un to kopīgo sistēmu. Līdz šim abām pašvaldībām jau ir bijuši vairāki kopīgi pasākumi un projekti, taču nav bijuši kopīgi projekti par vides tēmām.

PackDepo Pilot darbnīcu projektam PACKGDEPO finansē INTERREG Igaunijas-Latvijas sadarbības programma.

 

Seminārā pārrunāja informācijas iekļaušanu mācību materiālos par depozīta iepakojumu

2022.gada 7.martā norisinājās PackDepo Pilot otrais seminārs par iespējām skolu mācību materiālos iekļaut izglītojošu informāciju par iepakojuma depozītu un atkritumu šķirošanu kopumā.

Seminārā piedalījās gan Latvijas pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, SIA “Zaļā josta” un Valsts izglītības satura centra, gan Igaunijas pārstāvji no Vides aizsardzības ministrijas un depozīta sistēmas realizētājiem Igaunijā.

Semināra laikā tika pārrunāts, kas jāņem vērā un kādi materiāli būtu piemēroti, ja vēlamies iesaistīt skolas un skolotājus informācijas nodošanā skolēniem par depozīta iepakojumu, kā arī SIA “Zaļā josta” pārstāve dalījās pieredzē par vides izglītību un mācību materiāliem.

PackDepo Pilot darbnīcu projektam PACKGDEPO finansē INTERREG Igaunijas-Latvijas sadarbības programma.

 

Norisinājās seminārs par depozīta sistēmas ieviešanu Igaunijā un Latvijā

2022.gada 5.janvārī norisinājās PackDepo Pilot seminārs „Izpratnes paaugstināšana par iepakojuma depozītu un stratēģiskā pieeja iepakojuma depozīta sistēmu saskaņošanai Igaunijā un Latvijā“, kurā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” un Igaunijas pārstāvji no Vides aizsardzības ministrijas un depozīta sistēmas realizētājiem Igaunijā.

Semināra laikā Igaunijas pārstāvji ‘’Eesti Pandipakend’’ iepazīstināja ar depozīta sistēmas darbību Igaunijā, savukārt Latvijas pārstāvji SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” iepazīstināja ar depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā.

Igaunijas pārstāvji tostarp skaidroja mītus par depozīta iepakojuma sistēmu, kā, piemēram, viens no mītiem ir maksu par nodotajām vienībām var atgūt neierobežotā laikā, taču gan Igaunijā, gan Latvijā iepakojums depozīta punktā ir jānodod trīs gadu laikā, lai par to saņemtu atpakaļ maksu. Kā vēl viens mīts tika minēts, ka depozīta punkti ir netīri un no tiem ir jūtama nepatīkama smaka, taču tīrība ir atkarīga gan no patērētāja, gan servisa nodrošinātājiem. Svarīgi ikvienam nododot depozīta iepakojumu pārliecināties, ka no iepakojuma netek šķidrums, tādējādi arī depozīta punkts saglabās tīrību.

PackDepo Pilot darbnīcu projektam PACKGDEPO finansē INTERREG Igaunijas-Latvijas sadarbības programma.