2021. gada atzinumi:

1. Par 1991. gada Barikāžu piemiņas vietas izveidi Ozolnieku pagastā;

2. Par piemiņas plāksni Zinaīdai Zeltmatei pie ēkas fasādes Rīgā, Amatu ielā 3;

3. Par piemiņas plāksni Aleksandram Čakam pie ēkas fasādes Rīgā, Lāčplēša ielā 48;

4. Par atceres zīmi Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku piemiņai, publiskajā ārtelpā Pleskavas ielā 9, Alūksnē;

5. Par piemiņas akmens uzstādīšanu Rīgā, Citadeles ielā (pie Zemkopības ministrijas ēkas), kas veltīts 1991. gada barikāžu dalībniekiem un par Jesaja Berlina piemiņas vietas izveidi Rīgā.

2022. gada atzinumi:

6. Par informācijas stenda izveidi piemineklim 1. Bruņotā diviziona (Autotanku pulka) karavīriem Pulka ielā 5, Rīgā;

7. Par Zolitūdes traģēdijas upuru piemiņas vietas izveidi Rīgā;

8. Par ieceri izveidot pieminekli Aspazijai Rīgā, Teātra laukumā;

9. Par ieceri izveidot piemiņas zīmi “Svešo varai spītējot” Radio ielā 1A, Rīgā;

10. Par ieceri izvietot piemiņas plāksni Jurijam Deņisovam, Daugavpilī;

11. Par ieceri izveidot Jāņa Čakstes piemiņas vietu uz AB dambja, Rīgā;

12. Par ieceri izvietot piemiņas plāksni uz Latvijas Republikas Saeimas ēkas fasādes Jēkaba ielā 11, Rīgā saistībā ar Latvijas parlamenta nozīmīgo jubileju – simtgadi, kopš Latvijas Republikas  Saeima uz savu pirmo sēdi pulcējās 1922. gada 7. novembrī;

13. Par ieceri izvietot piemiņas vietu Latvijas poļu sabiedriskajai darbiniecei Itai Kozakevičai, Jēkabpilī;

14. Par ieceri uzstādīt piemiņas plāksni policijas pulkvedim Viestura ordeņa komandierim Viktoram Bugajam, Jūrmalā;

15. Par ieceri izvietot piemiņas plāksni aktierim un režisoram Jurijam Losevam, Daugavpilī.

2023. gada atzinumi:

16. Par ieceri izvietot Jāņa Volonta pieminekli uz Daugavpils teātra kāpnēm

17. Par pieminekļa Dinaburgas – Dvinskas – Daugavpils ebrejiem uzstādīšanu Daugavpils cietoksnī, Mihaila ielā 9.

18. “Par ieceri izveidot vides objektu “Saule, Pērkons, Daugava” Mežaparka Lielajā estrādē”

19.  “Par ieceri izvietot Vispārējo latviešu Dziesmu svētku piemiņas zīmi Rīgas Latviešu biedrības nama fasādē”

20. “Par ieceri izvietot Jāņa Volonta pieminekli uz Daugavpils teātra kāpnēm”

21. “Par ieceri izvietot skulptūras Neredzīgo biedrības ciemata Sajūtu dārzā”

22. “Par ieceri izveidot piemiņas objektu “Zolitūdes traģēdijas piemiņas dārzs””

23. “Par ieceri izvietot Jāņa Volonta pieminekli uz Daugavpils teātra kāpnēm”

24. “Par ieceri izvietot pieminekli Dinaburgas – Dvinskas – Daugavpils ebrejiem Daugavpils cietoksnī, Mihaila ielā 9” 

25. “Par ieceri uzstādīt piemiņas plāksni Tukuma pilsētas galvam Teodoram Zīvertam”

26. “Par ieceri izvietot skulptūras Neredzīgo biedrības ciemata Sajūtu dārzā”

27. “Par ieceri uzstādīt piemiņas plāksni Tukuma pilsētas galvam Teodoram Zīvertam”

2024. gada atzinumi:

28. “Par ieceri uzstādīt piemiņas plāksni Tukuma pilsētas galvam Teodoram Zīvertam”

29. “Par ieceri izvietot vides objektu “Trešā atmoda” Jūrmalā, Dubultu skvērā”

30. “Par ieceri izvietot piemiņas plāksnes arhitektam Rūdolfam Fīlipam Donbergam un literātei Irinai Odojevcevai pie ēkas Rīgā, Emīlijas Benjamiņas ielā 8”

31. “Par ieceri izvietot vides objektu “Trešā atmoda” Jūrmalā, Dubultu skvērā”