PAPILDINĀTS: 2015. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 645 “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām””

 

09.12.2015

Nosaukums:

2015. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 645 “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām””

Aprites stadija:

 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2015.gada 30.aprīļa Uzraudzības komitejā (darba kārtības B daļas 4.punkts).
 Ministru kabineta noteikumi stājušies spēkā 2015.gada 5.decembrī

Dokumenti:

 Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) APSTIPRINĀTA 
 2015. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 645 “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām””  
 IZZIŅA par Ministru kabineta noteikumu projektu
 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji APSTIPRINĀTI

 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas PROJEKTS (aktualizēts 11.06.2015.)

• Apliecinājums par interesi 

Atbildīgais:

R.Timermanis tālr. 66016709, ritvars.timermanis@varam.gov.lv