11.12.2015

 

Nosaukums:

MK noteikumi "Kārtība, kādā pašvaldībām 2016.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai"

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

Māris Krastiņš, 67026410, maris.krastins@varam.gov.lv
Normunds Lauskis, 67026945, normunds.lauskis@varam.gov.lv