Antropogēnās slodzes izvērtējuma (apmeklētības intensitāte, apmeklētāju radītā slodze uz veģetāciju un jūru piesārņojošie atkritumi pludmalē) telpiskie dati ir apskatāmi tiešsaistes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) rīkā: http://arcg.is/1MOjrmy

Apraksts par datu tiešsaistes rīka lietošanu atrodams šeit.