Projekta mērķis ir radīt digitālu ilgtspējības attīstības ziņošanas rīku uzņēmumiem, lai tie varētu veikt korporatīvo ilgtspējas ziņojumu (ESG) sagatavošu, līdztekus palielināt informētību par ilgtspējīgiem uzņēmējdarbības un veicināt saskaņotāku uzņēmējdarbības attīstību, atbilstoši ilgtspējīgās attīstības standartiem.

Projekts palīdz attīstīt videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības vidi.

Projekta identifikācijas numurs:

Īstenošanas laiks: No 2023.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim (3 gadi jeb 36 mēneši)

Programma: Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021. – 2027.gadam 1. prioritātes “Inovatīva sabiedrība” 1.2. mērķa “Atsaucīgi publiskie pakalpojumi” ietvaros.

Finansējums: Kopā visiem projekta partneriem: 3 460 00, 00  EUR (t.sk. ERAF līdzfinansējums 2 770 00 EUR)

VARAM daļa: 430, 984.00 EUR, no tā ERAF līdzfinansējums ir 80% jeb 344,787.20 EUR.

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/sustool/

Vadošais partneris:

Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrija (EE)

Partneri:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (LV)

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LV)

Igaunijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija (EE)

Igaunijas Finanšu ministrija (EE)

Let ́s Do It Foundation (EE)

DIMECC Ltd. (FIN)

INFOBALT (LT)

 

Projektā plānotas šādas darbības:

  1. Izvērtēt ilgtspējīgās attīstības ziņošanas Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēja grupas (EFRAG) metodoloģiju.
  2. Metodoloģijas izstrādāte saskaņā ar EFRAG standartiem un vadlīnijām.
  3. Testēt un izstrādāt ilgtspējīgās attīstības ziņošanas rīku, kas pielāgots informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu nozares uzņēmumiem.
  4. Veicināt mazo un vidējo uzņēmumu informētību par ilgtspējīgās attīstības ziņošanu.
  5. Apkopot labās prakses piemērus Baltijas jūras reģiona valstīs.

Projekta ieguvumi:

Izstrādāts IKT pakalpojumu sniedzējiem pielāgots rīks, ilgtspējīgās attīstības ziņošanas pašvērtējuma veikšanai.

Interreg

Kontaktinformācija: