Aktuālie projektu iesniegumu konkursi

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētais projektu iesniegumu konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētais projektu iesniegumu konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai”

Projektu konkursi, kas noslēgušies:

EKII projektu ieviešanas un uzraudzības jautājumos lūdzam vērsties SIA „Vides investīciju fonds”