Katru dienu ikdienā mēs lietojam ļoti daudzus sadzīves ķīmijas produktus, piemēram, mazgāšanas līdzekļus, telpu uzkopšanas līdzekļus, gaisa atsvaidzinātājus, matu krāsas, krāsu atšķaidītājus, dažādus aerosolus, traipu tīrīšanas līdzekļus, kosmētiku, augu aizsardzības līdzekļus un daudzus citus. Daudzi no šiem izstrādājumiem satur dažādas ķīmiskas vielas, kam piemīt bīstamas īpašības. Nepareiza vai neuzmanīga to lietošana var nodarīt kaitējumu cilvēkam un apkārtējai videi.

Dažu ķīmisko vielu kaitīgā ietekme izpaužas tūlīt vai pāris stundu laikā pēc kontakta ar ķīmisko vielu. Ir ķīmiskas vielas, kurām piemīt spēja laika gaitā uzkrāties organismā, piemēram, smagie metāli - svins, kadmijs u.c. Kad šādas vielas koncentrācija kādā no organisma daļām sasniedz noteiktu līmeni, var notikt saslimšana. Savukārt saskare ar citām ķīmiskajām vielām var radīt dažādas alerģiskas reakcijas. Ir zināmas apmēram 2800 ķīmiskas vielas, kas cilvēka organismā var izraisīt alerģiskas reakcijas, piemēram, kobalda, niķeļa, hroma, formalīna u.c. savienojumi. Vajadzētu atcerēties, ka ikdienā mēs vienlaicīgi esam pakļauti daudzu ķīmisku vielu ietekmei uzņemot tās caur ādu, ieelpojot, caur gremošanas traktu, caur brūci vai injekciju veidā. Ja ķīmiskajām vielām vai produktiem ir līdzīga (sinerģiska) iedarbība, tad bieži šīs īpašības summējas. Iespējams arī, ka viena ķīmiskā viela kombinācijā ar citu ķīmisko vielu var pastiprināt šīs otras ķīmiskās vielas iedarbību.

Ražotājam un importētājam ir jāklasificē ķīmiskās vielas, maisījumi un biocīdi atbilstoši to īpašībām, un etiķetē jāsniedz informācija par ķīmiskās vielas, maisījuma un biocīda bīstamību. Patērētājam pirmā informācija par bīstamību ir pieejama uz etiķetes, kas ietver arī to sastāvdaļu nosaukumus, kuras norāda uz produkta bīstamību, tāpēc gan iepērkoties, gan strādājot mājās un vēlāk izmetot produktu atkritumos rūpīgi iepazīstieties ar informāciju uz etiķetes. Papildu informācija par etiķetēs norādīto informāciju pieejama Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) mājas lapā: https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/lv/understand-the-labels

Ja izstrādājums satur kādu no bīstamiem ķīmiskiem savienojumiem to nevajadzētu izmest pie sadzīves atkritumiem, bet ielikt atsevišķos maisiņos un nogādāt uz savākšanas punktu. Krāsu atkritumi tiek vākti atsevišķi.

 

Bīstamo atkritumu organizācija www.bao.lv