Emisijas vienību tirdzniecība


VARAM pieņemtie lēmumi par emisijas kvotām

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 3.punktu, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju un kurš ir iekļauts Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā Nr.499 „Par iekārtus sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam” (turpmāk – iekārtu saraksts).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 24.10.2013. lēmums Nr.ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem”.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem lēmumus par emisijas kvotu piešķiršanu jaunai iekārtai vai lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem:

- 2013.gada 11.decembra lēmumu Nr.ETS3-2 „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatoru iekārtu darbības līmeņa izmaiņām, kas notikušas pirms 2013.gada 1.janvāra.
- 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-4 „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.ETS3-1 grozījumu” – SIA „KRONOSPAN Riga”, sakarā ar operatora nosaukuma maiņu;
- 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-5 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Ligija Teks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora darbības daļēju pārtraukšanu, kura notikusi pirms 2013.gada 1.janvāra;
- 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-6 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora darbības daļēju pārtraukšanu, kura notikusi pirms 2013.gada 1.janvāra;
- 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-7 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Liepājas enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu samazinājumu;
- 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-8 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „Rīgas kuģu būvētava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu samazinājumu;
- 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-9 „Par esošās iekārtas operatoram – pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu samazinājumu;
- 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr. ETS3-10 „Par esošās iekārtas operatoram - SIA „Salaspils siltums”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu samazinājumu.
- 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-13 „Par esošās iekārtas operatoram - SIA „Juglas jauda”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu;
- 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-14 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „Latvijas Gāze”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu;
- 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-15 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „Liepājas metalurgs”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu;
- 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-16 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „Valmieras stikla šķiedra”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu;
- 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-17 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „B.L.B. Baltijas Termināls”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu;
- 2014.gada 3.aprīļa lēmums Nr. ETS3-18 „Par esošās iekārtas operatoram - SIA „Rigens”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora iekārtā pirms 2013.gada 1.janvāra veikto jaudas ievērojamu palielinājumu.