Zilā Karoga programma ir viena no piecām globālā Vides izglītības fonda (FEE International) programmām. Pasaulē tā ir kļuvusi par populārāko tūrisma ekosertifikācijas modeli, kas atpazīts gan tūristu, gan pašvaldību un vides institūciju vidū. Latvijā oficiālais FEE International biedrs un nacionālais pārstāvis ir Vides izglītības fonds. Par nacionālo pārstāvi var kļūt privāta, bezpeļņas nevalstiskā organizācija, ko atzinis FEE International.

Latvijā Zilais karogs tiek piešķirts divās kategorijās: peldvietām un jahtu ostām. Lai pretendētu uz Zilā karoga balvas iegūšanu, peldvietām ir jānodrošina izvirzītie trīsdesmit trīs stingri kvalitātes kritēriji ūdens, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, kā arī labiekārtojuma, servisa  un drošības jomās. Latvijā Zilā karoga programma tiek realizēta kopš 1998.gada. Zilā Karoga pieteikumi tiek vērtēti divos līmeņos – nacionālajā un starptautiskajā.

Nacionālajā līmenī katru gadu peldvietu un jahtu ostu atbilstību Pasaules Zilā karoga kritērijiem  izvērtē peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisija (MK 18.09.2019. rīkojums Nr.442), kura izvirza kandidātus Zilā Karoga balvai. Komisijas priekšsēdētājs ir valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos.

Lai iesaistītos Zilā karoga programmā, sazinieties ar Vides izglītības fondu .