Par būvniecības atkritumiem tiek saukti atkritumi, kas radušies būvniecības, renovācijas un ēku nojaukšanas rezultātā, kā arī pārpalikumi un bojātie materiāli, kas radušies celtniecības procesā vai materiāli, kas būvlaukumā tiek izmantoti īslaicīgi. Parasti būvniecības atkritumi no dzīvojamām mājam satur betonu, koksni, metālus, ģipša paneļus, eļļas, ķimikālijas un jumta apdares materiālus.

Būvniecības atkritumi ievērojamo apjomu dēļ tie aizņem milzīgas izgāztuvju teritorijas. Parasti būvniecība rada tīrākus materiālus nekā ēku nojaukšanas atkritumi.

Būvniecības atkritumi var saturēt arī videi un cilvēka veselībai bīstamas vielas. Tie, nepareizi apglabāti, var radīt augsnes piesārņojumu. Nokrišņu rezultātā var tikt piesārņoti pazemes ūdeņi.

Sākotnējās demontāžas process ir ļoti svarīgs, lai novērstu jebkuru bīstamo vielu apglabāšanu.

Būvgružu savākšanai pasūta speciālus konteinerus.


kur likt?