Dabas liegumi

Saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 15. jūnija noteikumiem Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem". Latvijā ir noteikts 260 dabas liegumi. Dabas liegumus apsaimnieko saskaņā „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmatošanas noteikumiem”, ar to dabas aizsardzības plāniem un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

 

Nr.

p.k.

Nosaukums

Administratīvā teritorija

Novada teritoriālā vienība

1.

Vesetas palienes purvs

Pļaviņu novads

Vietalvas pagasts
Aiviekstes pagasts

Madonas novads

Kalsnavas pagasts

2.

Aizkraukles purvs un meži

Aizkraukles novads

Aizkraukles pagasts

3.

Šķibu purvs

Kokneses novads

Bebru pagasts

4.

Gasparsona purvs

Jaunjelgavas novads

Daudzeses pagasts

5.

Ellītes purvs

Jaunjelgavas novads

Daudzeses pagasts

6.

Aklais purvs

Jaunjelgavas novads

Daudzeses pagasts

7.

Ozolkalni

Skrīveru novads

 

8.

Dūņezera purvs

Vecumnieku novads

Valles pagasts

9.

Seržu tīrelis

Vecumnieku novads

Valles pagasts

10.

Vāveres ezers

Vecumnieku novads

Valles pagasts

11.

Mazzalvītes purvs

Neretas novads

Zalves pagasts

12.

Indzera ezera salas

Alūksnes novads

Alsviķu pagasts

13.

Gaujienas priedes

Apes novads

Gaujienas pagasts

14.

Lepuru purvs

Apes novads

Gaujienas pagasts

15.

Sloku purvs

Apes novads

Gaujienas pagasts

16.

Melnsalas purvs

Apes novads

Gaujienas pagasts

17.

Korneti–Peļļi

Apes novads

Apes pilsēta ar lauku teritoriju

Alūksnes novads

Veclaicenes pagasts

18.

Bejas mežs

Alūksnes novads

Jaunalūksnes pagasts

19.

Dēliņkalns

Alūksnes novads

Ziemera pagasts

20.

Kupravas liepu audze

Alūksnes novads

Liepnas pagasts

21.

Tetersalas purvs

Apes novads

Trapenes pagasts

22.

Avotu mežs

Alūksnes novads

Ziemera pagasts

23.

Baltais purvs

Alūksnes novads

Mārkalnes pagasts

24.

Katlešu meži

Alūksnes novads

Liepnas pagasts

25.

Jaunanna

Alūksnes novads

Jaunannas pagasts

26.

Orlovas (Ērgļu) purvs

Balvu novads

Lazdulejas pagasts

27.

Pokratas ezers

Rugāju novads

Rugāju pagasts

28.

Zodānu purvs

Viļakas novads

Žīguru pagasts

29.

Stompaku purvi

Balvu novads

Lazdulejas pagasts
Bērzkalnes pagasts

Viļakas novads

Susāju pagasta
Medņevas pagasts

30.

Gruzdovas meži

Viļakas novads

Susāju pagasts

31.

Zaļezera purvs

Vecumnieku novads

Bārbeles pagasts

32.

Īslīce

Bauskas novads

Īslīces pagasts

33.

Kalēju tīrelis

Vecumnieku novads

Vecumnieku pagasts

34.

Sproģi

Vecpiebalgas novads

Inešu pagasts

35.

Raunas Staburags

Raunas novads

Raunas pagasts

36.

Palšu purvs

Vecpiebalgas novads

Kaives pagasts

Ērgļu novads

Jumurdas pagasts

37.

Medumu ezera salas

Daugavpils novads

Medumu pagasts

38.

Sventes ezera salas

Daugavpils novads

Sventes pagasts

39.

Sasaļu mežs

Daugavpils novads

Sventes pagasts

40.

Glušonkas purvs

Daugavpils novads

Skrudalienas pagasts

41.

Tīrās sūnas purvs

Daugavpils novads

Maļinovas pagasts

42.

Baltmuižas purvs

Ilūkstes novads

Subates pilsēta ar lauku teritoriju

Aknīstes novads

Gārsenes pagasts

43.

Dvietes dumbrāji

Ilūkstes novads

Dvietes pagasts

44.

Pilskalnes Siguldiņa

Ilūkstes novads

Pilskalnes pagasts

45.

Ilgas

Daugavpils novads

Skrudalienas pagasts

46.

Garākalna smilšu krupja atradne

Auces novads

Bēnes pagasts

47.

Vīķu purvs

Auces novads

Lielauces pagasts

48.

Zebrus un Svētes ezers

Dobeles novads

Zebrenes pagasts
Bikstu pagasts

49.

Līvbērzes liekņa

Dobeles novads

Jaunbērzes pagasts

Jelgavas novads

Līvbērzes pagasts

50.

Ukru gārša

Auces novads

Ukru pagasts

Tērvetes novads

Bukaišu pagasts

51.

Lielais purvs

Gulbenes novads

Rankas pagasts

Smiltenes novads

Variņu pagasts

52.

Lielais mārku purvs

Gulbenes novads

Daukstu pagasts

53.

Ābeļi

Jēkabpils novads

Ābeļu pagasts
Dignājas pagasts
Leimaņu pagasts

54.

Eiduku purvs

Krustpils novads

Atašienes pagasts

55.

Lielais Pelečāres purvs

Krustpils novads

Atašienes pagasts

Līvānu novads

Rudzātu pagasts

Riebiņu novads

Sīļukalna pagasts

Varakļānu novads

Varakļānu pagasts

56.

Aizdumbles purvs

Viesītes novads

Elkšņu pagasts

57.

Supes purvs

Viesītes novads

Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju
Elkšņu pagasts

58.

Nomavas purvs

Jēkabpils novads

Kalna pagasts

Viesītes novads

Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju

59.

Klaucānu un Priekulānu ezers

Jēkabpils novads

Kalna pagasts

60.

Spuļģu purvs

Jēkabpils novads

Kalna pagasts

61.

Kaušņu purvs

Jēkabpils novads

Kalna pagasts

62.

Saltais purvs

Jēkabpils novads

Leimaņu pagasts
Kalna pagasts

63.

Tīreļu purvs

Jēkabpils novads

Zasas pagasts Rubenes pagasts

64.

Švēriņu purvs

Viesītes novads

Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju

65.

Gargrodes purvs

Salas novads

Salas pagasts

66.

Rožu purvs

Salas novads

Salas pagasts Sēlpils pagasts

67.

Melnais purvs

Salas novads

Salas pagasts

68.

Slapjo salu purvs

Salas novads

Salas pagasts

Viesītes novads

Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju

69.

Lāču purvs

Ozolnieku novads

Sidrabenes pagasts

70.

Lielupes palienes pļavas

Jelgavas novads

Jaunsvirlaukas pagasts

Ozolnieku novads

Cenu pagasts

Jelgavas pilsēta

 

71.

Ojatu ezers

Dagdas novads

Konstantinovas pagasts

72.

Čertoka ezers (Valnezers)

Aglonas novads

Šķeltovas pagasts

73.

Ventas ieleja

Kuldīgas novads

Pelču pagasts
Padures pagasts
Rumbas pagasts
Kuldīgas pilsēta

74.

Ventas un Šķerveļa ieleja

Skrundas novads

Nīkrāces pagasts
Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju

Saldus novads

Pampāļu pagasts

75.

Diļļu pļavas

Alsungas novads

 

76.

Gudenieki

Kuldīgas novads

Gudenieku pagasts

77.

Maņģenes meži

Kuldīgas novads

Rumbas pagasts

78.

Ziemupe

Pāvilostas novads

Sakas pagasts
Vērgales pagasts

79

Gaviezes āmuļi

Grobiņas novads

Gaviezes pagasts

80.

Brienamais purvs

Grobiņas novads

Gaviezes pagasts Bārtas pagasts

81.

Medze

Grobiņas novads

Medzes pagasts

82.

Tosmare

Grobiņas novads

Medzes pagasts

Liepājas pilsēta

 

83.

Rucavas īvju audze

Nīcas novads

Nīcas pagasts

84.

Liepājas ezers

Nīcas novads

Otaņķu pagasts
Nīcas pagasts

Grobiņas novads

Grobiņas pagasts

Liepājas pilsēta

 

85.

Ķirbas purvs

Rucavas novads

Rucavas pagasts

86.

Dunika

Rucavas novads

Dunikas pagasts

87.

Nīcas īvju audze

Rucavas novads

Dunikas pagasts

88.

Ruņupes ieleja

Priekules novads

Priekules pagasts
Gramzdas pagasts

Vaiņodes novads

Vaiņodes pagasts

89.

Blažģa ezers

Aizputes novads

Kalvenes pagasts

Vaiņodes novads

Embūtes pagasts

Priekules novads

Priekules pagasts

90.

Sventājas upes ieleja

Rucavas novads

Rucavas pagasts

91.

Purgaiļu purvs

Limbažu novads

Limbažu pagasts
Umurgas pagasts

92.

Dūņezers

Limbažu novads

Limbažu pagasts
Katvaru pagasts

93.

Dziļezers un Riebezers

Limbažu novads

Limbažu pagasts

94.

Vidzemes akmeņainā jūrmala

Salacgrīvas novads

Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju
Liepupes pagasts

95.

Karateri

Salacgrīvas novads

Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju

96.

Randu pļavas

Salacgrīvas novads

Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju

97.

Dzērves purvs

Alojas novads

Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju
Alojas pilsēta ar lauku teritoriju

98.

Lielpurvs

Alojas novads

Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju

Salacgrīvas novads

Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju

99.

Niedrāju–Pilkas purvs

Salacgrīvas novads

Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju

Limbažu novads

Pāles pagasts

100.

Maizezers

Limbažu novads

Umurgas pagasts

101.

Lielais un Pemmes purvs

Limbažu novads

Limbažu pagasts

Krimuldas novads

Lēdurgas pagasts

102.

Laugas purvs

Krimuldas novads

Lēdurgas pagasts

Limbažu novads

Vidrižu pagasts

103.

Mērnieku dumbrāji

Salacgrīvas novads

Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju

104.

Ungurpils meži

Alojas novads

Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju

105.

Linezers

Krimuldas novads

Lēdurgas pagasts

106.

Istras ezers

Ludzas novads

Istras pagasts

107.

Klešniku purvs

Ciblas novads

Līdumnieku pagasts

108.

Gulbju un Platpirovas purvs

Ciblas novads

Līdumnieku pagasts

109.

Pildas ezers

Ludzas novads

Ņukšas pagasts
Isnaudas pagasts

110.

Grebļukalns

Zilupes novads

Pasienes pagasts

111.

Gulbinkas purvs

Ciblas novads

Zvirgzdenes pagasts

112.

Zvirgzdenes ezera salas

Ciblas novads

Zvirgzdenes pagasts

113.

Kreiču purvs

Kārsavas novads

Goliševas pagasts

Ciblas novads

Blontu pagasts

114.

Barkavas ozolu audze

Madonas novads

Barkavas pagasts

Varakļānu novads

Murmastienes pagasts

115.

Lielsalas purvs

Madonas novads

Barkavas pagasts

116.

Nesaules kalns

Madonas novads

Aronas pagasts

117.

Jumurdas ezers

Ērgļu novads

Jumurdas pagasts

118.

Ilziņa ezers

Madonas novads

Vestienas pagasts

119.

Kāla ezera salas

Madonas novads

Vestienas pagasts

120.

Vērenes gobu un vīksnu audze

Ogres novads

Madlienas pagasts

121.

Lielie Kangari

Ogres novads

Suntažu pagasts

Ropažu novads

Ropažu pagasts

122.

Vērenes purvi

Ogres novads

Krapes pagasts
Madlienas pagasts

123.

Rušonu ezera salas

Riebiņu novads

Rušonas pagasts

124.

Ašenieku purvs

Vārkavas novads

Upmalas pagasts

125.

Pelēču ezera purvs

Preiļu novads

Pelēču pagasts

126.

Gaiņu purvs

Līvānu novads

Turku pagasts

127.

Gaiļu kalns

Rēzeknes novads

Lendžu pagasts

128.

Krēmeri

Rīgas pilsēta

 

129.

Vecdaugava

Rīgas pilsēta

 

130.

Jaunciems

Rīgas pilsēta

 

131.

Mazie Kangari

Siguldas novads

Allažu pagasts

132.

Mežmuižas avoti

Siguldas novads

Allažu pagasts

133.

Lieluikas un Mazuikas ezers

Ādažu novads

 

134.

Lielā Baltezera salas

Ādažu novads

 

Garkalnes novads

 

135.

Babītes ezers

Babītes novads

Babītes pagasts
Salas pagasts

Jelgavas novads

Valgundes pagasts

136.

Darmštates priežu audze

Jūrmalas pilsēta

 

137.

Cenas tīrelis

Babītes novads

Babītes pagasts

Mārupes novads

 

138.

Buļļezers

Garkalnes novads

 

139.

Dzelves-Kroņa purvs

Sējas novads

 

140.

Cieceres ezera sala

Brocēnu novads

Brocēnu pilsēta ar lauku teritoriju

141.

Dulbju acs purvs

Brocēnu novads

Remtes pagasts

142.

Sātiņu dīķi

Saldus novads

Pampāļu pagasts
Zirņu pagasts
Kursīšu pagasts
Novadnieku pagasts

143.

Zvārde

Brocēnu novads

Blīdenes pagasts

Saldus novads

Jaunauces pagasts
Zvārdes pagasts

144.

Kadiķu nora

Dundagas novads

Dundagas pagasts

145.

Daiķu īvju audze

Dundagas novads

Dundagas pagasts

146.

Raķupes ieleja

Dundagas novads

Dundagas pagasts

Talsu novads

Valdgales pagasts

Ventspils novads

Ances pagasts
Puzes pagasts

147.

Zemgaļu purvs

Talsu novads

Valdemārpils pilsēta ar lauku teritoriju
Lubes pagasts

148.

Plieņciema kāpa

Engures novads

Engures pagasts

149.

Čužu purvs

Kandavas novads

Kandavas pagasts

150.

Riesta-Džūkstenes purvs

Tukuma novads

Lestenes pagasts

151.

Kārķu purvs

Valkas novads

Kārķu pagasts

152.

Bednes purvs

Valkas novads

Zvārtavas pagasts

153.

Vadaiņu purvs

Valkas novads

Zvārtavas pagasts

154.

Sedas purvs

Strenču novads

Sedas pilsēta ar lauku teritoriju
Plāņu pagasts

Burtnieku novads

Ēveles pagasts

Valkas novads

Ērģemes pagasts

155.

Mežole

Smiltenes novads

Launkalnes pagasts

156.

Vīķvēnu purvs

Valmieras novads

Dikļu pagasts
Kocēnu pagasts

157.

Oleru purvs

Rūjienas novads

Jeru pagasts

158.

Ances purvi un meži

Ventspils novads

Ances pagasts
Tārgales pagasts

159.

Klāņu purvs

Ventspils novads

Popes pagasts
Tārgales pagasts

160.

Sārnates purvs

Ventspils novads

Užavas pagasts
Jūrkalnes pagasts

161.

Ovīši

Ventspils novads

Tārgales pagasts
Ances pagasts

162.

Užava

Ventspils novads

Užavas pagasts

163.

Piešdanga

Ventspils novads

Zlēku pagasts

164.

Pluču tīrelis

Ventspils novads

Usmas pagasts
Ugāles pagasts

165.

Stiklu purvi

Ventspils novads

Usmas pagasts
Puzes pagasts

Talsu novads

Valdgales pagasts

166.

Nagļu un Ansiņu purvs

Ventspils novads

Zlēku pagasts

167.

Tīšezers

Ventspils novads

Zlēku pagasts

168.

Puzes smilšu krupja atradne

Ventspils novads

Puzes pagasts

169.

Klintaine

Pļaviņu novads

Klintaines pagasts

170.

Dzilnas dumbrāji

Neretas novads

Mazzalves pagasts

171.

Virguļicas meži

Alūksnes novads

Pededzes pagasts

172.

Sofikalna meži

Alūksnes novads

Mālupes pagasts

173.

Liepnas niedrāji

Alūksnes novads

Liepnas pagasts

174.

Zāgadu kalni

Alūksnes novads

Alsviķu pagasts

175.

Kaļķu gārša

Alūksnes novads

Alsviķu pagasts

176.

Ašu purvs

Apes novads

Apes pilsēta ar lauku teritoriju

177.

Melnupes meži

Apes novads

Trapenes pagasts

178.

Vjadas meži

Viļakas novads

Susāju pagasts

179.

Motrines ezers

Baltinavas novads

 

180.

Posolnīca

Viļakas novads

Žīguru pagasts

181.

Paņemūnes meži

Bauskas novads

Brunavas pagasts

182.

Melturu sils

Amatas novads

Drabešu pagasts

183.

Draugolis

Vecpiebalgas novads

Vecpiebalgas pagasts

184.

Spinduļu meži

Amatas novads

Zaubes pagasts

185.

Ļubasts

Daugavpils novads

Līksnas pagasts

186.

Raudas meži

Ilūkstes novads

Šēderes pagasts

187.

Bardinska ezers

Ilūkstes novads

Šēderes pagasts

188.

Skujines ezers

Ilūkstes novads

Šēderes pagasts

189.

Kinkausku meži

Ilūkstes novads

Dvietes pagasts

190.

Pašulienes mežs

Ilūkstes novads

Šēderes pagasts

191.

Svētes ieleja

Tērvetes novads

Augstkalnes pagasts

192.

Skujaines un Svētaines ieleja

Tērvetes novads

Tērvetes pagasts
Bukaišu pagasts

Dobeles novads

Penkules pagasts

193.

Kadājs

Gulbenes novads

Lejasciema pagasts

194.

Sitas un Pededzes paliene

Gulbenes novads

Litenes pagasts

Balvu novads

Kubuļu pagasts

195.

Mugurves pļavas

Gulbenes novads

Stradu pagasts
Litenes pagasts

196.

Zepu mežs

Gulbenes novads

Stāmerienas pagasts

197.

Mētru mežs

Gulbenes novads

Lejasciema pagasts

198.

Dūres mežs

Gulbenes novads

Lejasciema pagasts

199.

Krapas gārša

Gulbenes novads

Daukstu pagasts

200.

Silabebru ezers

Krustpils novads

Variešu pagasts

201.

Eglone

Jēkabpilsnovads

Dunavas pagasts

202.

Timsmales ezers

Krustpils novads

Variešu pagasts

203.

Zaķu riests

Viesītes novads

Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju

204.

Paltupes meži

Viesītes novads

Elkšņu pagasts

205.

Dimantu mežs

Jēkabpils novads

Kalna pagasts

206.

Kalnciema pļavas

Jelgavas novads

Valgundes pagasts
Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju

207.

Kaigu purvs

Jelgavas novads

Līvbērzes pagasts
Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju

208.

Starinas mežs

Krāslavas novads

Indras pagasts

209.

Asūnes ezeri

Dagdas novads

Asūnes pagasts

Krāslavas novads

Robežnieku pagasts

210.

Alsungas meži

Alsungas novads

 

211.

Užavas augštece

Alsungas novads

 

212.

Skrundas zivju dīķi

Skrundas novads

Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju

213.

Tebras ozolu meži

Aizputes novads

Lažas pagasts

214.

Durbes ezera pļavas

Durbes novads

Durbes pilsēta ar lauku teritoriju
Dunalkas pagasts
Vecpils pagasts

215.

Tāšu ezers

Grobiņas novads

Medzes pagasts

216.

Ječu purvs

Nīcas novads

Nīcas pagasts

217.

Sakas grīņi

Pāvilostas novads

Sakas pagasts

218.

Vitrupes ieleja

Salacgrīvas novads

Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju

Limbažu novads

Viļķenes pagasts

219.

Kalna purvs

Alojas novads

Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju

Salacgrīvas novads

Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju

220.

Klagatu purvs

Limbažu novads

Umurgas pagasts

221.

Kapu ezers

Lubānas novads

Indrānu pagasts

222.

Daugava pie Kaibalas

Lielvārdes novads

Lielvārdes pilsēta ar lauku teritoriju
Jumpravas pagasts

Ķeguma novads

Birzgales pagasts

223.

Dubnas paliene

Vārkavas novads

Vārkavas pagasts

224.

Jaša

Preiļu novads

Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts

225.

Jašas-Bicānu ezers

Riebiņu novads

Rušonas pagasts

226.

Garkalnes meži

Garkalnes novads

 

Inčukalna novads

 

227.

Melnā ezera purvs

Olaines novads

Olaines pagasts

228.

Lielupes grīvas pļavas

Jūrmalas pilsēta

 

229.

Nīgrandes meži

Saldus novads

Nīgrandes pagasts

230.

Baltezera purvs

Brocēnu novads

Brocēnu lauku teritorija

231.

Ģipka

Rojas novads

Rojas pagasts

232.

Ģipkas lankas

Rojas novads

Rojas pagasts

Dundagas novads

Dundagas pagasts

233.

Rukšu purvs

Dundagas novads

Dundagas pagasts

234.

Pāces pļavas

Dundagas novads

Dundagas pagasts

235.

Plunču ezera meži

Talsu novads

Ģibuļu pagasts

236.

Apšuciema zāļu purvs

Engures novads

Lapmežciema pagasts

237.

Matkules meži

Kandavas novads

Matkules pagasts

238.

Tumes meži

Tukuma novads

Tumes pagasts

239.

Burgas pļavas

Valkas novads

Valkas novads

240.

Rauza

Smiltenes novads

Launkalnes pagasts
Palsmanes pagasts

241.

Launkalne

Smiltenes novads

Launkalnes pagasts

242.

Šepka

Smiltenes novads

Palsmanes pagasts
Variņu pagasts
Launkalnes pagasts

243.

Lapiņu ezers

Valkas novads

Zvārtavas pagasts

244.

Taurīšu ezers

Valkas novads

Zvārtavas pagasts

245.

Burtnieku ezera pļavas

Burtnieku novads

Burtnieku pagasts

246.

Rūjas paliene

Mazsalacas novads

Sēļu pagasts

Rūjienas novads

Vilpulkas pagasts
Jeru pagasts

247.

Zilaiskalns

Valmieras novads

Kocēnu pagasts

248.

Viskūžu sala

Ventspils novads

Usmas pagasts

249.

Platenes purvs

Ventspils novads

Tārgales pagasts

250.

Pelcīšu purvs

Ventspils novads

Usmas pagasts

251.

Popes zāļu purvi

Ventspils novads

Popes pagasts

252.

Būšnieku ezera krasts

Ventspils pilsēta

 

253.

Krojas meži

Ventspils novads

Ugāles pagasts

254.

Druviņu tīrelis

Ventspils novads

Usmas pagasts

255.

Kaļķupes ieleja

Dundagas novads

Dundagas pagasts

256.

Pāvilostas pelēkā kāpa

Pāvilostas novads

Sakas pagasts
Pāvilostas pilsēta

257.

Lubāna mitrājs

Rēzeknes novads

Nagļu pagasts
Gaigalavas pagasts

Balvu novads

Bērzpils pagasts
Krišjāņu pagasts

Madonas novads

Barkavas pagasts
Ošupes pagasts

Rugāju novads

Lazdukalna pagasts
Rugāju pagasts

Viļānu novads

Dekšāres pagasts

Varakļānu novads

Varakļānu pagasts

Lubānas novads

Indrānu pagasts

Gulbenes novads

Daukstu pagasts
Stradu pagasts

258.

Ziemeļu purvi

Alojas novads

Staiceles pagasts

Mazsalacas novads

Ramatas pagasts

259.

Augstroze

Limbažu novads

Umurgas pagasts

Kocēnu novads

Dikļu pagasts

260.

Vidusburtnieks

Burtnieku novads

Burtnieku pagasts
Vecates pagasts

Rūjienas novads

Jeru pagasts

Mazsalacas novads

Sēļu pagasts